Ჩვენი გუნდი

2021 წლის სექტემბერში მიგვიწვიეს სასწავლებლად Alibaba-ს შტაბ-ბინაში, Hangzhou. მეტი სასწავლებლად გასვლა ხელს შეუწყობს გუნდის აზროვნების განვითარებას და ჩვენი შესაძლებლობების გაუმჯობესებას.

2021 წლის სექტემბერში მიგვიწვიეს სასწავლებლად Alibaba-ს შტაბ-ბინაში, Hangzhou. მეტი სასწავლებლად გასვლა ხელს შეუწყობს გუნდის აზროვნების განვითარებას და ჩვენი შესაძლებლობების გაუმჯობესებას.